Onze Partners

In de ruim 14 jaren dat CTEM BV actief is, is er diverse keren samengewerkt met partners. Een aantal van deze partners zijn organisatieadviesbureaus.

Onze partners

Vaak hebben zij vooraf een advies gegeven en zoeken zij daar een interimmer voor de uitvoering van de adviezen. Nagenoeg in alle gevallen blijkt dat tijdens het invoeren van deze plannen toch weer bijgestuurd moet worden. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking tussen het adviesbureau en de interim-manager, zodat er een optimaal resultaat ontstaat voor de nieuwe organisatie.

Ook wordt vaak met partners samengewerkt die uitsluitend interim-management als activiteit hebben. Door de jarenlange ervaring is CTEM BV uitstekend in staat ook het adviestraject voor zijn rekening te nemen. In beide gevallen wordt vaak de schaduwmanager geleverd door de partner, hierdoor is continuÔteit verzekerd.

Hieronder onze partners:

Overzicht partners
Berenschot
Corgwell
Van de Groep en Olsthoorn
Polanski
Teamforce
VSA